Naše služby

Moderní reporting

"Jeden graf a pět čísel! Nic jiného nechci." Křičel ředitel v jedné firmě na svoje lidi. "Každé ráno mi stačí tady těch pět čísel."

A takto se díváme na reporting i my. Místo složitých sestav a přehledů, jednoduché a elegantní výstupy, názorné a přehledné. Dnešní možnosti grafiky, barev a cloudových aplikací nabízejí prostor pro rychlé a efektivní poskytování informací. V procesu rozhodování a řízení je nezbytná kvalita informací, jejich rychlost vypovídající schopnost. Zásadní vývoj a změny skutečností, čísel a parametrů, které ovlivňují významným způsobem chod firmy, musí z reportingu "křičet" a upozorňovat na sebe.

Máme zušenost z celé řady realizací ale především z práce ve vrcholových funkcích, jak zásadní může být včasné a kvalitní zobrazení klíčových parametrů, trendů a srovnání. Moderní reporting je nástroj, se kterým každý den pracujeme. Využíváme maximálně všech dostupných technologií, které se rozvíjejí tak dynamicky, že už dnes není možné zaseknout se v nějakém robustním, mnoho let vyvíjeném systému. Jsme velmi flexibilní a díky tomu dokážeme tvořit efektivně a na míru zajímavé reporty, grafy, srovnání, trendy, časové řady apod.

Naším cíle je nabízet informace tak, abyste je měli dostupné kdykoliv a kdekoliv. Abyste mohli odjet na 14 dní na dovolenou jenom s tabletem, abyste ráno jenom mrkli do telefonu na hlavní čísla a abyste neustále byli v obraze, co se týká klíčových událostí a změn ve firmě.  

Pro koho je řešení vhodné

  • Ředitelé, vrcholoví manažeři a majitelé firem
  • Obchodníci a obchodní zástupci mimo kancelář
  • Auditoři a externí osoby pověřené řízením i kontrolou
  • Firmy s pobočkami a provozovnami
  • Holdingy, seskupení více subjektů
  • Manažeři na cestách